Marketingregister en privacybeleid voor de websites van de Juustoportti Groep

Privacybeleid: 18 maart 2021

Op 17 maart 2021 werd een afzonderlijk beleid opgesteld voor het gebruik van cookies en webanalysegegevens voor de websites van Juustoportti. Het beleid bevat voor alle duidelijkheid informatie over de klanten- en marketingregisters van Juustoportti, aangezien onze huidige en potentiële klanten waarschijnlijk de website van de Groep zullen raadplegen.

Dit document bevat het privacy- en cookiebeleid voor de websites, die beheerd worden door de Juustoportti Groep. Het privacybeleid is van toepassing op alle websites die beheerd worden door de Juustoportti Groep of haar dochterondernemingen in Finland en wereldwijd.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Juustoportti Oy
Ondernemingsnummer: FI20655637
Meijeritie 3, FI-61600 Jalasjärvi
Tel. +358 (6) 456 6800

Bovendien handelen de volgende ondernemingen van de Juustoportti Groep, indien nodig, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

Juustoportti Food Oy, ondernemingsnummer: FI21046059
Juustoportti ILO Oy, ondernemingsnummer: FI09570835
Kasvis Galleria Oy, ondernemingsnummer: FI15278988

2. Contactpersoon voor aangelegenheden met betrekking tot het register

Pekka Alakoski, Human Resources Specialist
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
tel: +358 40 8252 790

Andere contactgegevens:
Juha Taivalmäki, Head of ICT
e-mail: juha.taivalmaki@juustoportti.fi
tel: +358 40 8334 640

3. Verwerkers:

Werknemers van de Groep die beschikken over de relevante toegangsrechten.
Great Slogan Oy: Werknemers die klantenservicetaken uitvoeren en werkzaam zijn in klantenprojecten.

4. Naam van het register

Marketingregister en privacybeleid voor de websites van de Juustoportti Groep.

5. Doel en basis van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt tijdens activiteiten die betrekking hebben op het contact met de klant, marketing en verkoop, verbetering van de dienstkwaliteit, het klantenrelatiebeheer en de communicatie met de klant uitgevoerd door Juustoportti Oy (FI20655637) en haar dochterondernemingen, met name Juustoportti Food Oy (FI21046059), Juustoportti ILO Oy (FI09570835) en Kasvis Galleria Oy (FI15278988).
De verwerking voor marketingdoeleinden is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang en de verwerking met het oog op het klantenrelatiebeheer is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst. Indien de betrokkene hiermee akkoord gaat, ontvangt hij klantentevredenheidsenquêtes en elektronische direct-marketingmails.
Meer in detail is de verwerking gebaseerd op het volgende.
De toestemming van de betrokkene: De gegevens komen ofwel rechtstreeks van de klant, ofwel van de centrale retailbedrijven, die de persoonsgegevens van de verantwoordelijken voor de verschillende activiteiten in het systeem invoeren. Gegevens, die worden bewaard voor contactdoeleinden, worden opgeslagen op basis van de ontvangen toestemming voor een bepaalde activiteit of op basis van de apart gevraagde toestemming.
De verwerking van de persoonsgegevens mag niet gebeuren op basis van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

6. Verzamelde gegevens, opslagperiode, beschrijving van speciale categorieën van persoonsgegevens en basis voor de verwerking

Het register bevat enkel gegevens met contactinformatie over bedrijven en personen die huidige of potentiële klanten zijn van de bedrijfsactiviteiten van de Juustoportti Groep in de voedingsindustrie of die aangewezen zijn als contactpersoon voor dergelijke bedrijven.
Persoonsgegevens met betrekking tot klantenrelaties en verkoopaanbiedingen worden opgeslagen in het register, bijvoorbeeld:
Bedrijfsnaam en ondernemingsnummer met het oog op het contact met de klant en de verkoopaanbiedingen
De naam van een persoon als achtergrondinformatie of als contactpersoon met het oog op klantenrelatiebeheer
De functietitel van een persoon met het oog op gerichte communicatie en verantwoordelijkheid
Het telefoonnummer van een persoon of bedrijf met het oog op het contact met de klant
De klantengeschiedenis (bv. klantencommunicatie-evenement, veranderingen aan de diensten, bezoeken van vertegenwoordigers, campagnes)
Weigeringen en toestemmingen voor direct marketing
Informatie met betrekking tot het gebruik van de websites en online diensten beheerd door de Juustoportti Groep
Informatie met betrekking tot marketing en verkoopaanbiedingen, zoals marketingactiviteiten gericht aan de betrokkene en zijn deelname hieraan (bv. deelname aan evenementen)
Technische gegevens en cookies opgeslagen op de browser van de betrokkene en gegevens met betrekking tot cookies
Het systeem bevat geen speciale categorieën van persoonsgegevens

De persoonsgegevens in het register worden regelmatig gecontroleerd en de gegevens worden gewist indien er geen gerechtvaardigd belang meer is om ze te bewaren.

7. Cookies

De door de Juustoportti Groep beheerde websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Het doel van deze bestandjes bestaat erin informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers gebruik maken van de website. Cookies zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen schade aan het apparaat, de bestanden of internetverbinding van de bezoeker.
Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden die betrekking hebben op, bijvoorbeeld, de werking van de websites, analysegegevens en marketing.
Wij volgen onze websites met de derde analyse- en monitoringdienst van Google Analytics. Deze dienst verzamelt gegevens over het aantal bezoekers, de manier waarop ze surfen op onze website en de apparaten die ze gebruiken om toegang te krijgen tot de website. Deze gegevens helpen ons om de werking van de website te volgen en te verbeteren.
De website bevat cookies van derde marketingdiensten, zoals Facebook en Google AdWords. De cookies verzamelen, bijvoorbeeld, gegevens over de interesses, leeftijd en locatie van de bezoeker. Deze gegevens helpen ons om onze marketing beter af te stemmen en mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in Juustoportti en onze activiteiten.
De cookies verzamelen ook de volgende gegevens:
het IP-adres van de bezoeker
het tijdstip van het bezoek
de bezochte pagina’s
de gebruikte browser
het webadres vanwaar de bezoeker naar de website werd geleid
de server vanwaar er toegang werd genomen tot de website
de domeinnaam vanwaar de bezoeker naar de website werd geleid
Het is niet mogelijk om individuen te identificeren op basis van de analysegegevens. Cookies worden, bijvoorbeeld, ook gebruikt voor het registreren en aanmelden op de website, indien de website over deze functie beschikt.

8. Cookies verwijderen en uitschakelen

De bezoekers van de door de Juustoportti Groep beheerde websites kunnen Google Analytics cookies uitschakelen met een add-on, die geïnstalleerd is in hun browser. Andere cookies kunnen verwijderd of uitgeschakeld worden via de instellingen van de gebruikte browser. Houd er wel rekening mee dat voor sommige functies op onze website het gebruik van cookies vereist is. Onze websitebeheerder Great Slogan Oy kan niet garanderen dat de website naar behoren zal werken, indien dergelijke cookies worden uitgeschakeld.

9. Primaire gegevensbronnen

Het verzamelen van de persoonsgegevens van betrokkenen is gebaseerd op een bestaande klantenrelatie of ander contact met de Juustoportti Groep. De gegevens worden verzameld op verschillende momenten in de klantenrelatie. De gegevens van de betrokkene zijn in de eerste plaats afkomstig van de betrokkene zelf of van hun werkgevers, als volgt:
Het centrale retailbedrijf verstrekt de bijgewerkte gegevens van hun retailers/vertegenwoordigers in een Excelbestand aan zijn leveranciers op de overeengekomen manier.
Gegevens die openbaar beschikbaar zijn, zoals de website van een bedrijf.
Persoonsgegevens worden ook gekocht via registers buiten de Juustoportti Groep en verzameld via openbare bronnen voor eenmalige marketingdoeleinden.

10. Verstrekking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen binnen de Juustoportti Groep worden verstrekt.

11. Technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming

Persoonsgegevens met betrekking tot klantenrelaties worden opgeslagen op een speciale serverpartitie van Juustoportti. Toegang hiertoe wordt enkel verleend aan de personen die de gegevens verwerken en de CRM-serviceprovider (voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het register). De serverprovider heeft geen toegang tot de klantengegevens en het marketingsysteem. Enkel bepaalde IP-adressen en VPN-tunnels kunnen verbinding maken met de server.
Elke gebruiker heeft persoonlijke toegangsrechten tot het CRM-systeem. Alle gebruikers hebben toegang tot alle gegevens die zijn opgeslagen in het systeem, maar het aantal gebruikers van het CRM-systeem wordt nauwkeurig opgevolgd en is beperkt tot diegene die echt gebruik moeten maken van het systeem om hun werk uit te voeren.
De gegevens kunnen enkel vanuit het systeem worden afgedrukt of geëxporteerd naar Excelbestanden. Het doorgeven van gegevens buiten het systeem is verboden.
Het systeem verzamelt loggegegevens op basis waarvan alle handelingen in het systeem door de systeemprovider kunnen teruggeleid worden naar een gebruiker. Het bijhouden van loggegevens is belangrijk voor de integriteit van het systeem en voor het opsporen van eventuele incidenten. Het systeem stuurt het gebruik van gegevens in de wettelijke taken van ons bedrijf, de gegevens moeten dus opgevolgd en opgespoord kunnen worden.

12. Persoonsgegevens, de juistheid van gegevens controleren en persoonsgegevens wissen en verstrekken

De persoonsgegevens worden regelmatig gecontroleerd wat betreft het contact met de klant. Daarnaast stuurt het centrale retailbedrijf regelmatig updates van hun gegevens over de contactpersoon, die worden gebruikt om oude gegevens te verbeteren of te wissen. De juistheid van de persoonsgegevens in het CRM-systeem wordt uiteindelijk beslist door de persoon die de gegevens invoert, maar de partij, die de gegevens verstrekt, is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen verzonden gegevens.
Op verzoek van de klant of een bedrijfsvertegenwoordiger worden de persoonsgegevens uit het systeem verwijderd, voor zover het verwijderen van de gegevens geen afbreuk doet aan een belang dat is verkregen op basis van een overeenkomst of een ander belang dat moet beschermd worden. Gegevens worden ook verwijderd wanneer ze onjuist worden geacht of wanneer een persoon niet meer in dienst is van een klant en de verantwoordelijke voor het bijhouden van de gegevens bij de Juustoportti Groep hiervan op de hoogte is.
Persoonsgegevens kunnen verstrekt worden binnen de Juustoportti Groep, maar mogen niet doorgegeven worden buiten de Groep.
Persoonsgegevens mogen niet doorgegeven worden buiten de EER.

12. Overige rechten van de betrokkene

De betrokkenen hebben het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in het register door contact op te nemen met een persoon die in dienst is van de Juustoportti Groep. De betrokkene wordt geïdentificeerd op basis van zijn telefoonnummer en door toetsing van de opgeslagen gegevens die gebruikt kunnen worden om de persoon te identificeren. De betrokkenen krijgen geen toegangsrechten tot de persoonsgegevens opgeslagen in het systeem, tenzij de betrokkene ook een functie bekleedt die hem/haar het recht geeft om toegang te krijgen tot het systeem.

13. Risicobeoordeling

De opgeslagen persoonsgegevens zijn niet gevoelig van aard en de telefoonnummers zijn eigendom van de bedrijven.
Een inbreuk op het systeem is hoogst onwaarschijnlijk en het enige praktische risico op een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt gevormd door de verwerkers. Indien er een vermoeden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens is, kan de verantwoordelijke hiervoor opgespoord worden via de loggegevens die door het systeem worden verzameld. Inbreuken in verband met persoonsgegevens die veroorzaakt worden door virussen en andere malware zijn theoretisch mogelijk, maar dankzij het uitmuntende niveau van informatiebeveiliging voorzien door de verwerkingsverantwoordelijke wordt dit erg onwaarschijnlijk geacht.
Het risico van een gegevenslek is onbestaand.
Om het risico te beheersen, is het systeem enkel toegankelijk via persoonlijke toegangsrechten en de toegang tot de server waar het systeem is gelokaliseerd, is beperkt.

14. Updates van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt wat betreft de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten of wanneer wijzigingen worden aangebracht in de praktijken of wetgeving inzake gegevensbescherming. Alle wijzigingen treden in werking zodra ze gepubliceerd worden.