Ota yhteyttä

Juustoportti-konsernin verkkosivujen toimintaa koskeva markkinointirekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä dokumentti sisältää tietosuojaselosteen Juustoportti-konsernin hallinnoimien verkkosivujen evästeiden käytöstä. Tietosuoja seloste kattaa kaikki Juustoportti-konsernin ja sen sivutoiminimien hallinnoimat verkkosivut niin Suomessa, kuin ulkomaillakin.

1. Rekisterinpitäjä

Juustoportti Oy
Y-tunnus: 2065563-7
Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi
Puh. 06-4566800

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjinä toimivat soveltuvin osin seuraavat Juustoportti-konserniin kuuluvat yhtiöt:

Juustoportti Food Oy, Y-tunnus 2104605-9
Juustoportti ILO Oy, Y-tunnus 0957083-5
Kasvis Galleria Oy, Y-tunnus 1527898-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pekka Alakoski, Henkilöstöasiantuntija
e-mail: pekka.alakoski@juustoportti.fi
Puh: +358408252790

Muut yhteystiedot:
Juha Taivalmäki, ICT-päällikkö
e-mail: juha.taivalmaki@juustoportti.fi
Puh: +358408334640

3. Tietojen käsittelijät:

Käyttäjäoikeuksin määritellyt konsernin palveluksessa olevat työntekijät
Great Slogan Oy: Asiakaspalvelussa ja asiakasprojektissa työskentelevät henkilöt

4. Henkilörekisterin nimi
Juustoportti-konsernin verkkosivustojen evästekäytäntöjä koskeva tietosuojaseloste.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Juustoportti Oy:n (2065563-7) sekä sen tytäryhtiöiden, erityisesti Juustoportti Food Oy:n (2104605-9), Juustoportti ILO Oy:n (0957083-5) ja Kasvis Galleria Oy:n (1527898-8)) asiakaskontaktointi, markkinointi, myynti, palvelun laadun kehittäminen, asiakassuhteiden hoito sekä asiakasviestintä.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on markkinoinnin osalta oikeutettu etu ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen täytäntöönpano. Rekisteröidyille lähetetään suostumuksen perusteella asiakastyytyväisyyskyselyitä ja sähköisiä suoramarkkinointiviestejä.
Käsittelyperusteena tarkemmin on:
Rekisteröidyn suostumus: Tiedot saadaan joko suoraan asiakkaalta tai keskusliikkeiltä, jotka lähettävät toiminnoista vastaavien henkilötiedot järjestelmään. Ne tiedot, jotka tallennetaan yhteydenpitoa varten, tallennetaan sovittuun toimintatapaan liittyvän suostumuksen tai erikseen kysytyn suostumuksen perusteella.
Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

6. Rekisteröitävät tiedot ja tietojen säilytysaika, arkaluontoisten tietojen kuvaus ja perustelu

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista yrityksistä ja henkilöistä yhteystietoineen, jotka ovat Juustoportti-konsernin elintarvikeliiketoiminnan nykyisiä tai potentiaalisia asiakasyrityksiä tai kyseisten yritysten yhteyshenkilöitä.
Rekisteröidystä voidaan tallentaa asiakassuhteeseen ja myynnin edistämiseen liittyviä tietoja, kuten:
Yrityksen nimi ja y-tunnus yhteydenpidon ja myynnin kohdentamiseksi
Henkilön nimi viitetiedoksi tai yhteyshenkilöksi asiakassuhteen hoitamiseksi
Henkilön rooli mahdollisten yhteydenottojen tai vastuiden kohdentamiseksi
Henkilön tai yrityksen puhelinnumero, yhteydenottoja varten
Asiakashistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta, palvelumuutokset, edustajakäynnit, kampanjat)
Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot Juustoportti-konsernin hallinnoimilla verkkosivustoilla ja -palveluissa
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. tapahtumiin osallistuminen)
Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
Järjestelmässä ei ole arkaluonteisia tietoja

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot tarkistetaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

7. Evästeiden käyttö

Juustoportti-konsernin hallinnoimilla verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotka ovat laitteelle tallentuvia pieniä tekstitiedostoja. Näiden tiedostojen tarkoituksena on kerätä tietoa kävijän sivuston käytöstä. Evästeet eivät ole haitallisia, eivätkä ne aiheuta haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.
Evästeitä käytetään useisiin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.
Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla, tässä tapauksessa Google Analyticsillä. Palvelu tilastoi tietoa muun muassa käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista. Näiden avulla sivuston toimivuutta pystytään seuraamaan ja kehittämään.
Sivusto sisältää kolmannen osapuolen markkinointipalveluiden evästeitä, kuten Facebook ja Goodle AdWords. Evästeet keräävät tietoa, muun muassa käyttäjän kiinnostuksen kohteista, iästä sekä sijainnista, joiden avulla markkinointiamme voidaan kohdentaa paremmin tavoittamaan ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Juustoportista ja siitä mitä teemme.
Evästeet keräävät myös seuraavia tietoja:
käyttäjän IP-osoite
kellonaika
käytetyt sivut
selaintyyppi
mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu
miltä palvelimelta sivulle on tultu
mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.
Yksittäisten henkilöiden tunnistaminen analytiikan joukosta on mahdotonta. Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivun rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoitukseen, mikäli tällainen ominaisuus sivustolla on käytössä.

8. Evästeiden poisto ja estäminen

Google Analytics- verkkoanalytiikkapalvelun evästeet Juustoportti-konsernin hallinnoiman verkkosivun käyttäjä voi halutessaan estää selaimeen asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet henkilö voi poistaa tai estää ne käytetyn verkkoselaimen asetuksista. On huomioitava, joidenkin toimintojen tarvitsevan evästeitä. Verkkosivuston palveluntarjoaja Slogan ei kykene tarjoamaan täysimittaista sivuston toimivuutta, mikäli tällaisten evästeiden käyttö sivustolla estetään.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn tietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Juustoportti-konserniin. Rekisterin tiedot kerätään asiakassuhteen erivaiheissa. Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään tai rekisteröidyn työnantajalta seuraavasti:
Keskusliike toimittaa kauppiaidensa/toimipistevastaaviensa ajantasaiset tiedot Excel-taulukkona toimittajilleen sovitun toimintatavan mukaisesti.
Julkisista lähteistä saatavissa olevia tietoja, kuten yrityksen nettisivut
Henkilötietoja saatetaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Juustoportti-konsernin ulkopuolisista rekistereistä sekä kerätä julkisista lähteistä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Juustoportti-konsernin sisällä.

11. Henkilötietojen suojaamisen tekniset ja organisatoriset keinot

Mahdolliset asiakassuhteeseen liittyvät henkilötiedot sijaitsevat yritykselle varatussa palvelinosiossa, jonne pääsy on mahdollista vain tietojen käsittelijöillä sekä CRM-palvelun tarjoajalla (lisätietoa saa rekisterin yhteyshenkilöiltä). Palvelinpalveluntarjoajalla ei ole pääsyä asiakas- ja markkinointijärjestelmään. Yhteys on avattu vain tietyille IP-osoitteille ja VPN-tunneleille.
Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset käyttäjäoikeudet CRM- järjestelmään. Kaikilla käyttäjillä on pääsy kaikkiin järjestelmässä oleviin tietoihin, mutta CRM-järjestelmän käyttäjien määrä on tarkasti rajattu vain järjestelmää todellisuudessa työssään tarvitseviin henkilöihin.
Tietoja on mahdollista siirtää Excel-muotoon ja tulostaa järjestelmästä, mutta tietojen siirtäminen järjestelmän ulkopuolelle on kielletty.
Järjestelmä kerää lokitietoa, jonka perusteella tehdyt toimenpiteet ovat selvitettävissä järjestelmän toimittajan toimesta. Lokitiedon ylläpito on tärkeää järjestelmän eheyden ja mahdollisten ongelmatilanteiden jäljittämiseksi. Järjestelmä ohjaa yrityksen lakisääteisissä tehtävissä käytettäviä tietoja, joten tiedon on oltava seurattavissa ja jäljitettävissä.

12. Henkilötietojen tarkastaminen ja oikeellisuus sekä tietojen poistaminen ja luovuttaminen

Henkilötietoja tarkistetaan säännöllisesti yhteydenottojen yhteydessä. Lisäksi keskusliikkeet lähettävät yhteyshenkilöiden yhteystietojen päivityksiä automaattisesti, minkä perusteella tietoja tallennetaan ja vanhoja poistetaan. Henkilötietojen oikeellisuudesta CRM-järjestelmässä määrää viimekädessä tietojen syöttäjä, mutta saapuvien tietojen oikeellisuudesta vastaa niiden lähettäjä.
Jos rekisteriin tallennettu henkilötieto halutaan poistaa, eikä sen poistaminen aiheuta sopimuksella sovitun tai muutoin varjeltavan edun vaarantumista, tieto poistetaan järjestelmästä rekisteröidyn tai asiakkaan oikeuttaman henkilön erillisestä pyynnöstä. Tietoja poistetaan myös, kun ne todetaan vääriksi tai kun henkilö poistuu asiakkaan palveluksesta ja tieto saavuttaa Juustoportti-konsernin henkilön, joka tietoja ylläpitää.
Tietoja voidaan luovuttaa Juustoportti-konsernin sisällä, mutta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

12. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi kysyä rekisterin tietoja käsittelevältä Juustoportti-konsernin palveluksessa olevalta henkilöltä hänestä tallennettuja tietoja puhelimitse. Tunnistus puhelimitse tapahtuvassa kyselyssä tehdään puhelinnumeron ja kytkettävissä olevien yksilöintitietojen perusteella. Oikeuksia järjestelmän tietojen tarkistamiseksi ei anneta rekisteröidyille, ellei henkilöllä samalla ole roolia, joka oikeuttaisi käyttäjätunnuksiin järjestelmään pääsemiseksi.

13. Riskiarvio

Rekisteröidyt tiedot eivät ole arkaluonteisia ja puhelinnumerot ovat yritysasiakkaan omistuksessa olevia puhelinnumeroita.
Tietovuoto on erittäin epätodennäköinen järjestelmästä ja ainoaksi käytännössä mahdolliseksi tietovuotoriskiksi jää tiedon käsittelijä. Mikäli tietovuotoa epäillään, pysytään vuotaja selvittämään järjestelmän tallentaman lokitiedon avulla. Mahdollista on teoriassa viruksen tai muun haittaohjelman aiheuttama tietovuoto, mutta rekisterinpitäjän hyvän tietoturvan vuoksi tätä pidetään epätodennäköisenä.
Tietovuodon riskiä pidetään olemattomana.
Riskin hallitsemiseksi järjestelmään pääsee vain henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin ja pääsy palvelimelle, jolla järjestelmä sijaitsee, on rajattu.

14. Selosteen päivittäminen

Tietosuojaselosteeseen saatetaan tehdä päivityksiä toiminnan kehittyessä, tietosuojaperiaatteiden muuttuessa tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset ovat voimassa, kun ne on julkaistu.