Contact

 

JÄRJESTÄJÄ

Juustoportti Food Oy, Meijeritie 3, 61600 Jalasjärvi. Y-tunnus: 2104605-9

(jäljempänä ”Järjestäjä”)

OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kampanjaan voivat osallistua Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Kampanjaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät. Yksi henkilö voi osallistua kampanjaan ja lunastaa keräilykampanjan palkinnon yhden kerran kampanja-aikana. Keräilykampanjan palkinnot toimitetaan ainoastaan Suomessa sijaitseviin postiosoitteisiin.

KAMPANJATUOTTEET JA KAMPANJAAN OSALLISTUMINEN

Kampanjaan voi osallistua keräämällä kampanja-aikana 10 (kymmenen) kappaletta minkä tahansa kaurapohjaisen välipalatuotteen kantta, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

      • Kauravälipalatuote on kasvipohjainen välipalatuote, jonka pääraaka-aineena on kaura
      • Kauravälipala saa olla minkä tahansa brändin tai valmistajan valmistama ja se voi olla ostettu mistä tahansa myymälästä
      • Kannen tulee olla ehjä sekä puhdas

10 kauravälipalan kantta kerännyt voi lunastaa palkinnon postittamalla kannet kirjekuoressa yhteystietojensa (nimi, postiosoite, puhelinnumero) kanssa seuraavaan osoitteeseen:

Juustoportti Food Oy
FRIENDLY VIKING’S KERÄILYKAMPANJA
Meijeritie 3
61600 JALASJÄRVI

Postimaksutta lähetettyjä kansia ei lunasteta.

KAMPANJA-AIKA

Kampanja on käynnissä Suomessa 1.9.–31.10.2020. Kauravälipalojen kansien tulee olla perillä viimeistään 4.11.2020. Sen jälkeen saapuneita kansia ei huomioida.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä kampanjassa kerättyjä henkilö- ja osoitetietoja käytetään ainoastaan keräilykampanjan palkintojen toimittamista varten. Henkilö- ja yhteystietoja ei säilytetä missään muodossa kampanjan päättymisen jälkeen, vaan ne hävitetään kampanjan päättymisen ja palkintojen toimittamisen jälkeen.

KAMPANJAN PALKINNOT JA PALKINTOJEN TOIMITTAMINEN

Kampanjan palkintona on Friendly Viking’s -kangasmaski. Palkinnon arvo on noin 12,90 euroa.
Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinnot toimitetaan postitse kampanjan päätyttyä noin kuukauden kuluessa. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei muusta Järjestäjästä riippumattomasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Järjestäjällä on oikeus kieltäytyä luovuttamasta palkintoa osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Käyttämättömiä palkintoja ei hyvitetä. Mikäli keräilykampanjan palkinnot loppuvat kesken, toimitusaika on 6 kuukautta kampanjan loppumisesta.

Huomioithan, että kangasmaski ei ole henkilönsuojain tai kirurginen nenä-suusuojain eikä täytä henkilönsuojainasetuksen vaatimuksia ja siten anna suojaa esimerkiksi koronavirusta vastaan. Lue maskien käyttösuosituksista lisää esimerkiksi THL:n sivuilta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.